Lid worden

Het initiatief om een vereniging op te richten gaat uit van de gedachte dat hiermee de Taiji Bailong Ball als sport meer landelijk kunnen promoten. Want een vereniging:

• Krijgt meer ondersteuning van lokale overheden (gemeente) en landelijke organisatie;
• Een vereniging heeft landelijk meer mogelijkheden in ‘gezien worden’, dus bekendheid verwerven;
• Kan makkelijker meedoen in grotere landelijke activiteiten;
• Kan aanspraak maken op (landelijke) subsidies en sponsoring;
• Kan zich aansluiten bij een Landelijke Sportbond;

——————————————————————————
We hebben gekozen voor de NCS | Nederlandse Culturele Sportbond sectie recreatiesport.

NCS | Recreatiesport is een landelijke sportorganisatie met ruim 130.000 leden, verdeeld over 789 verenigingen en met meer dan 80 verschillende sportvormen. Het kenmerk van al deze leden en verenigingen is dat de recreatieve sportbeleving centraal staat. Dit past ook in de humanistische visie van NCS | Recreatiesport waarbij “de mens centraal staat” en “de sport een middel is”.
Recreatieve sportbeoefening staat voorop: Bewegen met veel plezier, de spelregels aanpassen aan de deelnemers en de talenten van alle deelnemers ontwikkelen.

Lidmaatschap van deze bond betekent o.a.:

• het kunnen ontvangen van gemeentelijke subsidie als daar een regeling voor is, doordat NCS | Recreatiesport is aangesloten bij NOC*NSF, als onderdeel van de georganiseerde sport
• compleet verzekerd zijn voor alle verenigingsleden door:
– bestuurders aansprakelijkheidsverzekering
– een WA-verzekering met een primaire dekking
– een ongevallenverzekering
• kunnen meepraten over gemeentelijk sportbeleid als lid van de lokale sportraad
• ondersteuning kunnen krijgen bijvoorbeeld bij een conflict met de gemeente over accommodaties
• gratis deelnemen aan de Kaderwervingsprojecten
• gratis deelnemen aan de ledenwervingsprojecten
• gratis verenigingsondersteuning (2 dagdelen per jaar) krijgen
• internationale contacten hebben door het CSIT | Confédération Sportive Internationale du Travail (een amateurbond is die wereldwijd activiteiten organiseert, dus een wereldomvattende sportorganisatie…vergelijkbaar met wat het IOC is voor topsporten)
• het op afroep beschikbaar zijn van de Regionale Verenigings Adviseurs van de NCS
• gebruik kunnen maken van NCS statutenservice om snel en goedkoop een vereniging op te richten.

—————————————————————

Lidmaatschap van taiji BAILONG BALL VERENIGING nederland:

Voorlopig is het inschrijfgeld vastgesteld op eenmalig € 2 en het contributiegeld op € 23,50 per jaar (waarvan € 12 voor lidmaatschap NCS | Nederlandse culturele Sportbond)

Als lid heb je de volgende voordelen:

• deelnemen aan de trainingen, lessen en overige activiteiten van de TBBVN;
• korting op workshops en andere activiteiten en 10% korting op (jaar)trainingen indien georganiseerd door CGCZeeland
• 10 % korting krijgen op aanschaf van spelmateriaal, indien aangeschaft bij CGCZeeland;
• deelnemen aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de TBBA;
• deelnemen aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de TBBVN;
• voorstellen doen voor resp. op de algemene ledenvergadering;
• je aanmelden resp. verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;
• kandidaten stellen voor de organen van de vereniging;
lidmaatschap van de NCS en daardoor uitkeringen verlangen op basis van de door de vereniging afgesloten collectieve verzekeringen bij de NCS;

——————————————————-

Het lidmaatschap loopt van 1 september tot en met 31 augustus.

 • Het inschrijfgeld is eenmalig € 2,
 • Jaarcontributie 2020-2021 is € 23,50 (senioren >18 jr.), € 20 (junioren, <18jr)
  en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld,
 • Het verschuldigde bedrag wordt per kas voldaan tijdens de eerste les van het seizoen,
  indien dit niet kan, dan overmaken op rekening van de vereniging:
  IBAN: NL06 RABO 0160516420 t.n.v. taiji bailong ball ver nederland
 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
 • Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegging is pas geldig wanneer de opzegging door het bestuur is bevestigd. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 1 september van het volgende jaar, met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Er is geen recht op restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgeld.

(update per 01-04-2021)

————————————————————————————————-

Het inschrijfformulier (ned. & eng.) kunt u hier downloaden:

Dit kunt u printen en per post sturen naar:
TBBVN, Keetenstraat 11, 4335 TH Middelburg

of gescand per mail retourneren naar:
tbbvn@zeelandnet.nl